Skisse slepevogn

Mitt biddrag til KOROs prosjekt, skisse til slepevogn for marmor, ble laget til utstillingen Objects and Circumstances, 2016.

Ephemerality – A Permanent Collection er første del av kunstprosjektet ved fakultetet. I årene som følger vil kuratorene Nora C. Nerdrum og Merete Røstad utvikle flere prosjekter som undersøker fakultetets relasjon til offentligheten – til menneskene som beveger seg i de offentlige rommene som oppstår i og rundt bygget, til bydelen og til Bergen.

Samlingen Ephemerality – A Permanent Collection, som presenteres på syv trappeavsatser i fakultetets nybygg i Møllendalsveien 61, er satt sammen av forarbeider, skisser og idéutkast fra nærmere 200 tidligere studenter ved institusjonene som i dag utgjør kunst- og designfagene ved UiBs Fakultet for kunst, musikk og design.

Det å forsøke stadig nye innfallsvinkler og eksperimentere med materialer og metoder er en viktig del av studenttilværelsen, men også av en allmenn kunst- og designpraksis. I dette prosjektet får nettopp manifestasjonene av det skapende arbeidet – det som vanligvis oppfattes som ubestandige og flyktige steg på veien – leve videre.

Samlingen kan også leses som et tilbakeblikk på de historiske institusjonene som nå er erstattet av det nye fakultetet; Statens høgskole for kunsthåndverk og design (1909-1996), Vestlandets kunstakademi (1972-1996) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (1996-2016). I løpet av sin lange historie har kunstskolene utdannet mange kunstnere og designere som har hevdet seg sterkt på det norske og det internasjonale kunst- og designfeltet. I arbeidene som vises finnes spor av historiens skiftende forståelse av pedagogiske tilnærmingsmåter, kunst- og designfeltets interne strømninger og menneskene som har preget institusjonene opp gjennom årene.