"I Bane" 

kunstprosjekt til Drammen videregående skole, 2012

IMG_0981.JPG

Vinnerprosjekt for kunst til Drammen videregående skole i 2012.

Store stålskulpturer,hengende fra taket i skolens aula og kantine. Ellipser i stål er montert på glassvegg ved hovedinngang. Alle skulpturer er bygget av ellipseformer i rustfrie stålrør; som flatetegning i rotasjon på fasaden og som kaoskonstruksjon i hovedrommet, og tilsist som en vingeform på vei ut gjennom kantinens glassvegg.

Ellipsens vakre form, med relasjon både til matematikk,og astronomi, var utgangspunkt. Sammenstillinger av en grunnform i nye former,er både utforskning og lek. Ellipsene kan henvise til både molekylstrukturer, biologiske former , spiralkonstruksjoner og himmellegemers galakser.

Det innvendige aularommet åpner seg mot lyset og luften  gjennom fire etasjer. Fire ellipser i rustfritt stål ,hver 6 x 1,8 m danner tilsammen en lekende, dansende konstruksjon i det store åpne mediateket, som en tegning i luftrommet. Dagslys fra overlys reflekteres i stålet.

Byggets store volumer og stramme arkitektur tilføres kontrast i disse svevende ,transparente skulpturer.

NH#9409.jpg
NH#9177.jpg
NH#9181.jpg
    

 

 

Utvendig og innvendig mot glassfasaden henger fire ellipser i rustfritt stål, største er 10,0 x 4,5 m. De danner en rotasjonsbevegelse, en begynnende spiralgalakse . Led lys er integrert i rør av stål som er delvis perforerte. På morgen og kveld vil de lysende ellipsene signalisere skolen utad mot byen. ellipsene og galaksene er bilder på skolens forskjellige studieretninger ,og samtidig symbol på den verden av energi og utstråling en slik institusjon frambringer. prosjektet ble ferdigstillet mai 2012.

NH#9570.jpg

Alle foto; Nina Holtan