CV

Utdanning:

1989-94                   Vestlandets Kunstakademi, VKA, Bergen
1993                        FHH, Hannover, Tyskland
1987-89                   Kunstskolen i Rogaland
1969-74                   NTH / NTNU, arkitektavdeling, Trondheim  

 Separatutstillinger:

2018                          Skur 2, Stavanger
2016                           Haugesund kunstforening, Haugesund
2013                           Bryne kunstforening, Bryne
2012                           KINO KINO prosjektrom, Sandnes
2008                          Kunstnersenter i Buskerud, Drammen
2007                          Kunstnersenter i Sogn og Fjordane, Molde
2005                          Rogaland kunstmuseum, Stavanger
2003                          Hå gamle Prestegard, Hå
2001                           Galleri III, BHF galleri, Oslo
2000                           Sandnes kunstforening, Sandnes
1999                           Vestfold Kunstnersenter, Haugar, Tønsberg
1997                           Galleri 201166,Oslo
1996                           Galleri Sølvberget, Stavanger
1995                           Hå gamle prestegard, Hå
                                  Sørlandets Kunstnersenter, Kristiansand
                                   Risør kunstforening, Risør
1990                           Visningsrommet USF, Bergen

                                                                                                                                                                                                                                                       

Gruppeutstillinger i utvalg:
2018 Stavanger Kunstmuseum, fra samlingen.

2015                           Vinterutstilling, Galleri Gann, Sandnes
2014                           Post 6290, utvalgte verk, MUST, Stavanger kunstmuseum
2014-15                      Norsk Billedhoggerforenings sommerutstilling, Geilo og Svelvik  
2005                          New horizons, Art from the west of Norway, Ils of Man, Hå gamle Prestegard
2004                          ”4 X 100”, Stavanger Kunstforening
2002                          Omfalos, Institutt for Romkunst, Oslo
2001                           ”KONKRET”, Nonfigurativ kunst i Norge, Lillehammer Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Bergen kunstmuseum
1998                           ”8 fra Rogaland”, Sandefjord Kunstforening, Sandefjord
1993                           VKAs avgangsutstilling, Bergen Kunstforening, Bergen
                                   ”Fire rom”, Trøndelag Kunstnersenter, Trondheim
                                   ”Fem rom”, Hordaland Kunstnersenter, Bergen
1992                              Stavanger Speculum, Landskapsprosjekt, Brusand

 

Kollektivutstillinger:
1990/91/93/98/99       Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen
1989/90/91/98             Vestlandsutstillingen
1997                             Cite International des Arts, vårutstilling, Paris
1991                              UKS-vårutstilling, Oslo
1993                             III Biennal Europa Facultats, Barcelona

 

Innkjøp:
2017                           Ephemerality, KORO, til KHIB Bergen         
2016                           Haugesund kunstmuseum      
2014                           MUST, Stavanger kunstmuseum
2013                           Wintershall, Bergen
2008                          Statoil, Lysskulptur Vassbotn
2005                          Pareto ASA, Bryne
2005                          Gassco Norge AS,
2004                          Statoil, Statoil gjestehus, Sola, Forus
1995                           Norsk Kulturråd
1994                           Stavanger kommune

 

Utsmykkinger / prosjekter: i utvalg
2014 -15                     Bryne v.g.skole, Rogaland Fylke
2015                          Sørbø skole, Sandnes
2012-13                      Forteppe, SF-kino, Stavanger
2011-13                       Drammen Videregående Skole, Buskerud Fylke
2009-10                     Hetland Videregående Skole, Rogaland Fylke         
2008                          Lysskulptur for Vassbotn, StatoilHydro, Forus
2006-7                       St.Olavs Hospital, Gastrosenter, Trondheim
2005                          Byhagen boligprosjekt, veggutsmykking, Sandnes
2005                          Atrium med glassvegg, Statoil hovedkontor, Statoil ASA ,Forus
2005                          Suldal omsorgsboliger, Vinjarheim, Suldal kommune
2004                          Statoil Gjestehus, utsmykking av golv, innkjøp av utendørs skulptur
2003                          Landskapsprosjekt for hage, Statoil ASA, Stjørdalen
2001                           Portal, Storhaugtunellen, Statens Vegvesen, Rogaland
2001                           Straen Terrasse, utendørs hage – leke anlegg. Straen terrasse A.S
2000                          Hundvåg torg, sitteskulptur. Stavanger Kommune
1998                           1999 Norsk Oljemuseum - Nedtellingsprosjekt 2000, Stavanger 2000
1998-99                      Bykle samfunnshus, utsmykking av trapp og vestibyle, UFOB / Bykle kom.
1997-98                      Minnesmerke for Kitty Kielland, Byparken i Stavanger. Stavanger kommune
1993                           Utsmykking av golv Statoil, Byggetrinn 5, Forus
1991                            Sentralrenseanlegg Nord-Jæren, Randaberg

                                  

Stipend:
 

2017 -2018                 Billedkunstnernes Vederlagsfond
2016- 17                     Prosjektstøtte, Vederlagsfondet
2007- 16                    Statens Garantiinntekt
1995-04/05/06          Billedkunstnernes Vederlagsfond
2000/03/10               Utstillingsstipend Norsk Kulturråd
1998/01                      Statens reise og studiestipend
1999                           BKH ettårig arbeidsstipend
1996                           Stavanger Kommunes kulturstipend
1995                           Rogaland Fylkes Kulturstipend
1991/92/2016             Prosjektstøtte, Norsk Kulturråd,
1990/ 2010                 Vederlagsfondets prosjektstøtte

                                                        

 

Priser:
2014                          Vinner, innbudt konkurranse Bryne v.g.skole
2011                           Vinner, innbudt konkurranse, Drammen v.g.skole
2008                         Vinner, innbudt konkurranse, utsmykking, Hetland v.g.skole
1998                          Vinner, innbudt konkurranse, minnesmerke for Kitty L. Kielland

 

Studiereiser:
2012-17                      Casa Randi, Tenerife, 1 mnd i Arnold Haukelands atelie
2007                         Bilbao Arte, Stipend opphold  2 mnd. Bilbao
2005                         Berlin, opphold stipend fra Stavanger kommune, 2 mnd.
2002                         Workshop i Aten, Institutt for Romkunst og Dokumenta Kassel
1999                          Pietrasanta, Carrara, Firenze, studieopphold / workshop
1992                          Paris, Cite International des Arts, oppholdsstipend 4 mnd
1991                           Roma, Skandinavisk forening, opphold stipend 1 mnd

 

Kunstnerisk konsulent:
2016-18                     OK 19 /Stavanger Svømmehall, Stavanger kommune
2011-14                      Rådhuset i Førde, KORO
2010                         Paradis Stasjon, Jernbaneverket       
2006                        Storhaug Idrettshall, Stavanger kommune / RSU
2005-6                     Arne Rettedals Minne, Stavanger kommune/ RSU
2002                        Stavanger konserthus, VIP avd. Stavanger konserthus AS
1995                         Minnesmerke for Erling Skjalgsson, Sola. Sola kommune / RSU
1995                         Rådhuset i Stavanger, utendørs utsmykking, Stavanger kommune/ UFOB

 

 

Annet:
2006 -7                       Kurator og prosjektleder for ”Site and Art Symposium”, Stavanger 2008 / RKS
2000                           Kurator for ”Hverdag – bilder – Hver dag”, utstilling RKS
1999 – 2000               Utstillingsansvarlig Rogaland Kunstsenter

 

Publikasjoner i utvalg:
Flater av frosset lys, Karin Sunderø 2013
Kunstverk. Geir Egil Bergjord 2012
Tankens form, Trond Borgen
Pieces of Energy, Statoil Art Collection
Konkret,nonfigurative kunst I Norge 1920-2000, Eli Okkenhaug 2001
Skulptur i Norge, Norsk Billedhoggerforening
Det syvende rommet. Einar Børresen 2003
Mellom ting og tegn. Arnfinn Bøe- Rygg

 

Medlemskap / Verv:
NBK, Norske Billedhogger Forening, Norske Arkitekters Landsforbund, NAL
Styremedlem i BKFR, 2008 -2012
Medlem av Den Nasjonale Jury 1994 – 96
Norsk Kulturråds Stipendkomite 2000 -2002
Norske Billedkunstneres Nominasjonskomite 2009 -2011
Norske Billedkunstneres Stipendkomite, 2008 -09
Styremedlem KORO /Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, 2004 – 2007
Styremedlem Landsstyret i NBK, 2003 – 2007, Styreleder nov 2006 – mai 2007
Styremedlem Rogaland Kunstsenter, 1996 – 2005, Styreleder 2003-2005

 

Vitasammendrag.

Marit Aanestad, 1949.  Bor i Stavanger. Utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Bergen og FHH, Hannover. ( 89 -94). Har hatt en rekke separatutstillinger ved sentrale gallerier og institusjoner over hele landet, som Rogaland Kunstmuseum, Hå gamle Prestegard, Galleri III, Oslo, Galleri Sølvberget, Buskerud kunstsenter i Drammen, Vestfold kunstsenter, Haugar, og Møre og Romsdal kunstsenter. Har deltatt på viktige gruppeutstillinger, nasjonalt og internasjonalt: Lillehammer kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum, Bergen kunstmuseum, Sandefjord kunstforening, Barcelona, Ils of Man.  Høstutstillingen flere ganger. Innkjøpt av Stavanger kunstmuseum, Statoil Art Program, Haugesund Kunstmuseum,Stavanger kommune, Gassco Norge, Wintershall Bergen, Pareto ASA og Norsk Kulturråd. Arbeider mye med kunst i offentlige rom og er bl. a vinner av konkurranse om Minnesmerke for Kitty Kielland, kunstprosjekt til Drammen v.g.skole og Bryne v.g.skole. Kunstprosjekter i offentlige rom: Storhaugtunellen, Stavanger, Statoil gjestehus, Sola, St. Olavs hospital, Trondheim, Norsk Oljemuseum, Stavanger, Statoil Vassbotn, Sørbø skole. Sandnes  M. fl.