Gastrosenter, St Olavs Hospital, Trondheim 

2etg_1.jpg

Veggrelieff i stål innstøpt i prefabrikerte betong vegger. Betonger er tilsatt farge og et raster og sikksakkmønster er lagt i formen ved støping. Stålprofiler i syrefast børstet stål stikker ca 10 mm ut av betongveggen og lager refleksjoner i lys og skygge ved bevegelse langs korridoren. Veggrelieffer i vegger ved heis i 1 -5 etg.. 

 
2etg_2.jpg
 
3etg_1.jpg

Relieffmønsteret variere gjennom etasjene, tettest i 1 og 2 etg. 

 
5etg_1.jpg

Fra vegg i 5 etg. 

 
ST.Olav, under prod. 002.jpg

Fra produksjonen på fabrikken i Stjørdalen.